Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 604816

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til folengelse av midlertidige forskriftshiemler i smittevernoven