Høringssvar fra Birgitte Viken Torsås

Dato: 15.03.2022

Jeg ber om at ordningen med koronapass opphører.