Høringssvar fra Audun.E.Tvedten@gmail.com

Dato: 21.03.2022

Jeg er sterkt imot å forlenge disse forskriftshjemlene. Jeg vil dermed forsvare innbyggernes frihet og deres menneskerettigheter. Smittesituasjonen og sykehuskapasiteten er i dag ikke så dårlig at det kan forsvares å forlenge forskriftshjemlene.