Høringssvar fra Astrid Johnsen

Dato: 10.03.2022

Jeg sier NEItil dette og ber om at forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!