Høringssvar fra Odd-Erik Helgesen

Dato: 21.03.2022

En forlengelse av den midlertidig smittevernloven er helt unødvendig.

Denne pandemien som har tatt fra oss friheten i 2 år er bygget på at det skulle være en stor smittsom sykdom, så har ikke vært tilfelle. Statistikk for både 2020 og 2021 har vist oss at det ikke har vært tilfelle.

Det har vært benyttet en test kalt PCR- testen, en test som ikke kan fortelle om du er syk eller smittebærende. Nobelprisvinner og oppfinneren av PCR-testen Kary Mullis har fortalt oss i årevis, at den testen ikke er egnet til dette formålet.

Mye tyder nå på at vaksinene har gitt flere bivirkninger og døde, enn det korona-sykdommen har gitt oss.

Lege Jørn Eikemo, fastlege i Oslo, forteller at det har vært en vaksine-katastrofe, og jeg og veldig mange andre er enige med ham i det.

Det å la en frihetsberøvende lov, få lov til å fortsette et år til, uansett årsak, er fortsatt et brudd mot menneskerettighetene og vår grunnlov. Paragraf 101 forteller at vi skal ha forsamligsfrihet og paragraf 102 forteller at:

" Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv og sin kommunikasjon."

Dermed trumfer menneskerettighetene og grunnloven en slik frihetsberøvende smittevernlov.

Frihet for individet har den største viktighet uansett hvilken annen årsak myndigheter og andre skulle ta til ordet for.

Så nei til videreføring av den midlertidige smittevernloven.

Odd-Erik Helgesen

Ps! Fristen var urimelig kort og vil begrense mange fra å delta. Det er svært uheldig i en så viktig sak.