Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 387468

Dato: 05.03.2022

Nå må dette ta slutt.

Det oppfordres til at ALLE folkevalgte ser avsløringene her www.grand-jury.net

Ingen ved sine fulle fem kan etter dette anbefale forlengelse.