Høringssvar fra Ida Tove Flathus

Dato: 21.03.2022

Jeg er IMOT forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.