Høringssvar fra Jostein Sletvold

Dato: 21.03.2022

Forskriftshjemmelen bør ikke forlenges. Det er nok no.