Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 377817

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke at disse hjemlene forlenges, så lenge dette ikke er medisinskfaglig begrunnet.