Høringssvar fra Odd-Geir Helgeland

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt tilknyttet lovverk. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, og bryter med Nürenberg-koden og Helsinkideklarasjonen.