Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 577517

Dato: 21.03.2022

Landets lovet er det for ivareta befolkningens rettigheter. Alle disse midlertidige lovendringene og forlengelse av disse vanner ut de menskelige rettighetene. Jeg støtter ikke en slik håndtering av pandemi.

Vedlegg