Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 337845

Dato: 19.03.2022

Dette bryter med all sunn fornuft og er lovstridig !
Dette er ren galskap og jeg protesterer !!!