Høringssvar fra Liv Eide

Dato: 21.03.2022

Eg er i mot høringsforslaget.