Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 434473

Dato: 05.03.2022

Jeg ønsker ikke korona serfikat! Det burde være valgfritt å styre sin egen og andres helse. Hilsen en mann på 26 år