Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 453927

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke at de nevnte hjemler, forlenges all den tid disse er medisinsk faglig begrunnet.