Høringssvar fra Anita H

Dato: 18.03.2022

Jeg sier NEI til dette. Dette hører ikke hjemme i et demokrati.