Høringssvar fra Marit Holseth

Dato: 21.03.2022

Eg støtter ikkje dette forslaget. Eg ynskjer ikkje forlenging av smittevernloven. Eg meiner at staten ikkje kan pålegge isolering eller avgjere kvar ein skal opphalde seg uavhengig av smittesituasjon.