Høringssvar fra Lene Haugen

Dato: 05.03.2022

Dette forslaget må forkastes. Omikron kan pr i dag ikke klassifiseres som en allmennfaglig sykdom.

Høringsfristen på dette forslaget er også lovstridig kort.