Høringssvar fra Ann Kristin Dalemo-Bjørkeli

Dato: 09.03.2022

Jeg sier NEI!

Vi må få beholde vår frihet til å bestemme selv, vi er selvstendige mennesker, og fullt i stand til å ta egne beslutninger om hva som er best for oss selv.