Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 442935

Dato: 20.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!