Høringssvar fra Britt Inger Steen

Dato: 21.03.2022

Jeg er I MOT dette forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Jeg er FOR frihet og vern av menneskerettigheter.

Hvis dette blir iverksatt, må det oppfattes som de alvorligste brudd på vår grunnlov knyttet til naturrett og brudd på menneskerettighetskonvensjoner siden 2. verdenskrig.

JA til frihet!

Hilsen

Britt, 48 år.