Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 245733

Dato: 14.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.