Høringssvar fra Gregor Kowalski

Dato: 20.03.2022

Kategorisk NEI til forlengelsen av de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven!

Kategorisk NEI til koronapass!

Alt dette har ingenting med god helse og sykdomforebygging å gjøre. TVERT IMOT!