Høringssvar fra Oddny Dahl

Dato: 12.03.2022

Høringsfristen er for kort. Det er udemokratisk, så svaret mitt er nei.