Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 588034

Dato: 21.03.2022

Jeg opplever det som skremmende og utrygt at demokratiet er i ferd med å forsvinne,sånn litt bit for bit.Slike ordlyder og regler hører ikke hjemme i et fritt samfunn.Det er skummelt med tanke på at vi ikke vet hvem som sitter med makten også,hva vet vi om fremtiden på den måten?Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha frihet til å velge hva som er best for dem og deres helse.Vi vil være stolte av at Norge er et fritt,åpent og inkluderende samfunn på alle måter.