Høringssvar fra Magne Sunde

Dato: 20.03.2022

Jeg er bestemt MOT forlengelse av midlertidig foreskrifter om isolering, smittekarantene og krav til oppholdssted.
Vi skal ha frihet og demokrati i Norge. Det er grunnloven vår som gjelder. Disse smittevern reglene er ikke til det beste for det norske folk.