Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231243

Dato: 13.03.2022

Jeg stemmer NEI til å forlenge koronaregimet fram til 2023, med åpenlyse mulihheter til ytterligere forlengelse om å gjøre Smittevernstaten permanent, på bekostning av rettsstaten!