Høringssvar fra Marianne Steiro

Dato: 10.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes! Dette er ingen god utvikling i vårt lille land, vårt DEMOKRATISKE land!