Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 533911

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.