Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 255427

Dato: 05.03.2022

Jeg forventer at dere trekker dette forslaget og alle lignende forslag i sin helhet. Det bygger ikke på empiri, og det oppleves som dere styrer ut fra emosjoner eller en annen agenda. Det skaper ikke tillit. Dte finnes ingen vitenskapelige argumenter for å gjennomføre dette og det er torlig også lovstridig. PÅ to år har ca 10000 vært innlagt med Covid-19 av totalt 4 millioner pasienter. På to år har ca 1500 dødd med covid-19 av totalt ca 80 000. Gjennomsnittsalder har vært høyere enn for døde generelt. Konsekvensene av lockdown og politikken deres blir trolig forferdelig. Det e rpå tide å vende tilbake til de opprinnelige planene og innse at alt "nytt" som er skapt siden 2020 er et blindspor. Håndteringen av pandemien og forskrifter som dette skader livene til folk, det ødelegger tilliten til politikere og skaper plarisering. Det finnens ingen fornuft i å forlenge koronaforskriften. Det må være en annen agenda bak, og det er ikke noe en demokratisk stat skal være bekjent av.