Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109619

Dato: 08.03.2022

NEI til forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven...