Høringssvar fra Merethe Mackle

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette . Og vil verne om mine menneskerettigheter