Høringssvar fra Hege Eikeland

Dato: 17.03.2022

Nei til forlengelse av smitteverntiltak rettet mot covid, isolering, vaksinering, testing !!!