Høringssvar fra Bjørn Oscar Struck

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og vil ha frihet og bevare menneskerettigheter