Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 551233

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt Nei til forlengelse av korona tiltakene og all lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nürnberg Koden og Helsinkideklarasjonen.

Dere har ingen lov til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Nok er nok! Vi sier Nei, en gang for alle!