Høringssvar fra monickof@gmail.com

Dato: 19.03.2022

Forlengelse av disse reglene vil nære skadelig på lang sikt. De må IKKE forlenges!!