Høringssvar fra Inger Hege Krogh

Dato: 21.03.2022

Jeg reagerer med undring på høringsutkastet angående forlengelse av smittevernloven.

Jeg syns det er vagt formulert hvor når slike inngripelser kan tre i kraft; - er det i forhold til til smittetall, sykehusinnleggelser eller dødstall?
Jeg ser for meg at det kun er svært høye og klart definerte dødstall som kan forsvare så alvorlige inngripelser.

Hvor fører et slikt styresett oss, - annet enn sosial uro, splittelse og mistillit?

Jeg sier nei til forlengelse av smittevernloven. Jeg ønsker vern av våre menneskerettigheter.