Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 569249

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til den permanente smittevernstaten!

Denne videreføring av endringer i smittevernsloven truer selvbestemmelse over egen kropp og helse, og andre grunnleggende menneskeretter.

Disse lovendringene ble utviklet i en nødssituasjon, etter hasteprosedyrer og uten innspill fra faglige instanser og berørte interesser, som er det man vanligvis har.

Nå må det være slutt! Covid-19 truer ikke lenger befolkningen, noe som denne lovendringen gjør.