Høringssvar fra Jan Fredrik Grønbech

Dato: 21.03.2022

HØRINGSSVAR - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV KORONAPANDEMIEN.
Det har luktet vondt veldig lenge og nå begynner det å lukte fryktelig vondt. Hva vi mennesker holder på med for å tilegne oss makt over andre mennesker stinker formelig. Det er mer og mer tydelig at det er for sterke krefter som er ute etter makt i vårt designersamfunn.
Det naturlige mennesket har behov for å re-integreres i naturen fremfor å ledes inn i stadig strengere overvåking og diktatur. Helsediktatur skapt ved hjelp av splitt og hersk metoder for å skape frykt er ikke veien til fremtiden.
Informasjon og veiledning til forebygging av en god helse, samt adekvat hjelp når man trenger det bør prioriteres fremfor byråkratiske og tvangsmessige ordninger. Hvor ble det av den reelle hjelpen og veiledningen de siste to årene?
Vi trenger ikke byråkrater og forvaltere av makt. Samfunnet trenger mer omsorg og kjærlighet i form av frihet og informasjon. Politikere og byråkrater, som stadig vekk utarbeider høringsforslag og lover/forskrifter for å begrense andres frihet bør bli en saga blott. Det er tid for å slippe mennesket fritt og ta vare på hverandre med naturlige midler.
Ikke bare dette forslaget om forlengelse av tvangstiltak bør forkastes, men alle forslag om utøvende diktatorisk tvang må forkastes.