Høringssvar fra Anne Helene

Dato: 06.03.2022

Covid pass strider mot menneskerettigheter og smittevernsloven dere driver med bryter med grunnloven! Det er nok nå!