Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128820

Dato: 08.03.2022

Jeg støtter ikke dette.