Høringssvar fra Boris Amundsen

Dato: 10.03.2022

Jeg er sterk imot forlengelse.