Høringssvar fra Kristin Kin G Ødegaard

Dato: 04.03.2022

Jeg mener at alle tiltakene har utspilt sin rolle. Ikke bare har folk venner seg til å vaske hendene oftere og holde avstand, men sykdommen har også blitt langt mindre dramatisk i løpet av tiden som har gått. Jeg mener tiltakene kan opphøre.