Høringssvar fra Martin

Dato: 09.03.2022

Det er ingen behov for forlengelse. Smittevernloven og det som hører med, må avskaffes, og aldri brukes igjen. Hvorfor? Fordi det er ingen vitenskap som tilsier det. Det er stort sett basert på et føre-var-prinsipp. Hele den kollektive håndteringen har ikke utgjort forskjeller. Snarere har det vært mer destruktivt. Det er ikke min jobb å opplyse dere, men over en lengre prat skulle jeg med studier, litteratur og mer, kunne vise dere hva jeg mener. Det er logisk. Videre ønsker vi; folket, ingen statlig inngripen i våre liv. Min kropp er min kropp, og dere folkevalgte har ingen rett i å hindre meg eller andre å reise, bli diskriminert og stengt ute fra, i form av et slags medisinsk apartheid.
isåfall gjøres et slikt inngripen fullstendig uberettiget.

Temaet er omfattende. Jeg håper dere tar dette på alvor. Å samtykke til slik overstyring av populasjonen, fullstendig uberettiget, er bare ikke greit.
Jeg oppfordrer dere til å ta dette for hva det er: De faktiske forhold. Jeg skriver det igjen: Det er ingen kontekst for å ha denne smitteverloven. Den er svært lite overbevisende. Om dere ser og tar de faktiske forhold for hva de er, vil fremtidige generasjoner ha det bedre. Demokrati og rettsstaten er viktig. Man kan ikke ha en stat som gjør handler på bekostning av innbyggerne. Om dokumentasjonen for slikt var tilstede, ville det vært positivt, men det er ikke det. Helsedirektoratet ser ut til å være styrt av eksterne aktører. Det kan blant annet være World Economic Forum. Og man ser at de fleste land agerte kollektivt. Man ser og at Norge er svært tilknyttet WEF. Børge Brende er generalsekretær der. Men vet de vår beste? Når koronasertifikat forsøkes innført? Fortsatt med fravær av vitenskap. Dette er ikke politikk. Det er medisin. Og der ser man tydelig at behovet er fraværende for slike lover. Jeg er sikker på at om de fleste setter seg inn i temaet, vil det åpenbare seg, det som jeg prøver å formidle. Nei til smittervernstaten og medisinsk apartheid og diskriminering!