Høringssvar fra Helén Meling Langeteig

Dato: 20.03.2022

Dette forslaget går imot demokratiet og burde aldri vært ute på høring!

At regjerende myndigheter fremmer et forslag som kan sette nasjonal styringsrett i faresonen er sterkt bekymringsverdig!

Å åpne for at andre organisasjoner, utenfor Norge, skal kunne sette til side våre lover og regler må være i strid mot grunnloven.

Jeg er sterkt imot dette forslaget!!

Helén Meling Langeteig