Høringssvar fra Hildegunn Pedersen

Dato: 18.03.2022

Jeg motsetter meg dette. Dette har ingen bærekraft som smittevern. Og meg som helsefagarbeider, ser ingen helsemessing grunnlag til en slikt tiltak. Den er også i strid med den naturlige loven.