Høringssvar fra Bodil Wolsdal

Dato: 12.03.2022

Dette strider mot alt jeg tror på !