Høringssvar fra Apotek 1 Gruppen AS

Dato: 30.11.2021

Apotek 1 Gruppe AS viser til departementets høringsnotat Høring - forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 av 17. november 2021 med høringsfrist 1. desember 2021. Departementet foreslår i høringsnotatet å forlenge sykepleiers og farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Apotek 1 Gruppen AS slutter seg til Apotekforeningens høringssvar gitt på vegne av apotekbransjen. Vi ønsker å understreke viktigheten av at rekvireringsrett for farmasøyter ikke begrenses til utvalgte covid-19 vaksiner og at eierskapsbegrensninger ikke skal være til hinder for rekvireringsretten. Disse begrensingene vil påvirke fleksibiliteten apotek, som lavterskel helsetilbud der folk bor, kan tilby. Våre 1400 farmasøyter og 1500 vaksinatører vil raskt kunne tilføre kommunene kapasitet, og tilby en effektiv og sikker gjennomføring av Covid-19 vaksinasjon i trygge og kjente omgivelser når kommuner ønsker å inkludere apotek i det kommunale tilbudet. Apotek 1 Gruppen AS har timebookingssystem (Helseboka) i 380 apotek. I et samarbeid med kommunene vil Apotek 1 Gruppen AS også kunne effektivisere vaksinasjonsprosessen i apotek ytterligere ved å avhjelpe kommunene med distribusjonen av vaksinene til apotekene, et områder hvor vi har spisskompetanse.

Vi har også lang erfaring med vaksinasjon generelt og kundene våre gir uttrykk for at de oppfatter vaksinasjon i apotek som en trygg og enkelt tilgjengelig tjeneste.