Høringssvar fra Lovisenberg Diakonale Sykehus

Dato: 18.11.2021

Lovisenberg Diakonale Sykehus støtter forslaget om at sykepleiere og farmasøyter får forlenget rekvireringsretten for for vaksiner mot covid-19 ut 2022.

Selv om storparten avden voksne befolkningen nå er fullvaksinert, vil det for flere grupper bli aktuelt med påfyllingsdoser - og endringer i virus-genomet kan gjøre det ønskelig å vaksinere med modifikasjoner av dagens vaksiner.

Rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere vil være ett av tiltakene som kan bidra til mer smidig gjennomføring av vaksinasjon.

Vi anbefaler også at dette er et midlertidig tiltak, avgrenset til 2022.