Høringssvar fra Sykehusapotek Nord HF

Dato: 30.11.2021

Sykehusapotek Nord støtter forslag om forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere for vaksiner mot Covid-19.